Murat Apartmanı

Bilgi Formu

İnşaat yapı ya da yapı çevresinin, altyapının projenin oluşturulma, montaj işlemidir. Büyük ölçekli inşaatlar kapsamlı birçok görevler içerir. İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır.

Bir inşaat yapımına karar verildiğinde mutlaka atlanmaması gereken aşamaların söz konusu olduğunu belirterek söze başlamakta yarar var. Buna göre, inşaat sürecini üstlenen inşaat firması farklılaşsa bile süreç aynı standartta işlemeli ve daha süreç başlamadan her adım etraflıca planlanmalı. Aksi halde inşaatın hatalı veya başarısız olması işten bile olmayacaktır. Bu da ne yazık ki can ve mal kaybı anlamına geleceğinden mutlaka yapı üretimini aşağıda belirtilen adımlara göre ilerletmek gerekmektedir.